APEEJAY EDUCATION ASSOCIATION > PAUL FOUNDATION SCHOLARS

A+ | Reset | A-

To know more about our Scholars, click on their names below.

The Paul Foundation Scholarships

Year

Scholars

2008

Gaurav Khanna, Grace Thomas, Mrinal Kaul, Poorna Roy, Prabha Mallya,
Runa Das Chaudhuri , Sanjeev Shankar, Subhadeep Mukhopadhyay 

2007

Sahul Hameed Lathifa Hidaya, Boya Sandhya Rani, Neha Gupta, Ninad Ravindra Pandit, Aniruddha Maitra, Manasi Sharma, Araddhya Mehta, Gadadhar Mahaptra 

2006

Gadadhar Mahaptra, Sumita Ahuja, Poulomi Dhar Chakrabarti, Thejaswini,  Sanjeev Kumar Routray, Gargi Chakraborty,
Supriya Cotra Peabhakar, Anindya Roy

2005

Nirveek Kumar De, Rama Shyam, Bhavana Rukmini Kanukurthi, Priyanka Dinesh Shah, Geetika Srivastava, Arpita Chatterjee, Aloke Kumar

2004

Bosanta Ranjann Boruah, Sheba Rani N D, Sufia Pathan, Arpita Ghosh, Yogesh Kumar Ramdas, Ajit Singh, Harasankar Adhikari,
Saravanane Poobalane

2003

Suddhaseel Sen, Zaitoon F. Ismail, Mehta Bhavesh  Sunil kumar,
Devender Kumar Kabita Santra, Harasankar Adhikari,
Prarthana Purkayastha, Saravanane Poobalane, Souvik Das

2002

Adip Dutta, Swati Bhattacharjee, Ganesh C. T, Oindrila Mukherjee,
Glory Elizabeth Dhanaraj, Joyobrota Sanyal, Nikhil Anand, Arindam K. Basu

2001

Devyani Bhave, Gautam,Maureen Nandini Mitra, Sreekumar Menon,
Sahana Chatterjee, Vivek Rai, Soumitra Ghosh


 
Contact

15 Park Street, Kolkata 700016
T:  +91 33 4403 5617

E: